PRIVATPOLITIK

PRIVATPOLITIK

Dataskyddsförklaring:

Dataskydd

Visom är ansvariga för dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på stortallvar. Vi behandlar dina personuppgifter med sekretess och enligt de lagligadataskyddsföreskrifterna samt denna dataskyddsförklaring.

Normaltkan vår webbsida användas utan att man behöver ange några personliga uppgifter.Om personuppgifter samlas in på våra sidor (t.ex. namn, adress ellere-postadress) så sker detta så långt det är möjligt alltid frivilligt. Dessauppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utan ditt medgivande.

Vivill påpeka att det vid dataöverföringen via internet (t.ex. vid kommunikationvia e-post) kan finnas säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt och hålletskydda information för åtkomst genom tredje part.

Dataskyddsförklaringför användningen av etracker

Vårwebbsida använder sig av analystjänsten etracker. Leverantör är etracker GmbH,Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg Tyskland. Slut

Dukan när som helst invända mot framtida insamling och lagring av data. För attinvända mot insamling och lagring av dina besöksdata, kan du via följande länkskaffa en opt-out-cookie från etracker som gör att inga besöksdata samlas inoch lagras hos etracker i fortsättningen: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

Dåinstallerar etracker en opt-out-cookie kallad ”cntcookie”. Radera inte dennacookie så länge du vill behålla din anonymitet. Mer information hittar du ietrackers dataskyddsbestämmelser: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

Dataskyddsförklaringför användningen av Google Analytics

Dennawebbsida använder sig av funktioner hos webbanalystjänsten Google Analytics.Leverantör är Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043,USA. Google Analytics använder s.k. "cookies". Det är textfiler somlagras på din dator och möjliggör analys av hur du använder webbsidan. Deninformation som vi får via denna cookie om din användning av webbsidan,överförs normalt till en server hos Google i USA och lagras där.

Omdu aktiverar IP-anonymiseringen på denna webbsida kommer Google dock att kortaner din IP-adress inom EU:s medlemsstater och andra avtalsstater inom Europa.Endast i undantagsfall kommer den kompletta IP-adressen att överföras till enserver hos Google i USA och kortas ner där. På uppdrag av den som driver dennawebbsida kommer Google att använda denna information för att utvärdera dinanvändning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter påwebbsidan och för att kunna erbjuda oss ytterligare tjänster som hänger ihopmed hur webbsidan och internet används. Den IP-adress som översänds av dinwebbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att sammankopplas medGoogles andra data.

Dukan förhindra lagringen av cookies genom en inställning i din webbläsaresmjukvara, men vi vill påpeka att du i så fall kanske inte kommer att kunnautnyttja alla funktioner på webbsidan. Dessutom kan du förhindra attinformationen som cookien samlar in gällande din användning av webbsidan (inkl.din IP-adress) förs vidare och bearbetas av Google genom att ladda ner och installeraden browser-plugin som finns via följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dessutomkan du förhindra att Google Analytics fortsättningsvis samlar in dina data närdu besöker vår webbsida genom att klicka på följande länk. Då installeras enopt-out-cookie som förhindrar att dina uppgifter samlas in när du besöker dennawebbsida:

AvaktiveraGoogle Analytics

Kontaktformulär

Om du skickar frågortill oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter som finns ikontaktformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras hososs så att vi kan handlägga frågan och eventuella följdfrågor. Dessa uppgifterkommer vi inte att lämna vidare utan ditt godkännande.

 

Upphovsrätt © 2018 Dinflytt. Alla rättigheter förbehållna.

Copyright © 2018 Facilidem. Tous droits réservés.